آمادگی ارتش در حومه تل تمر برای حفاظت از اهالی و مقابله با هرگونه تجاوز

حسكه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه مواضع خود را در حومه شمالی و شرقی استان حسکه را تحکیم کرده و برای مقابله با هرگونه تجاوز از سوی نیروهای اشغالگر ترکیه و حفاظت از اهالی در برابر ابزارهای تروریستی اردوغان آماده می شوند.

واحد های ارتش حاضر در حومه شمالی مواضع خود را برای مقابله با هرگونه تجاوز ترکی تحکیم کرده و در محور ممتد بر 60 کیلومتر از روستای الغیبش تا روستای الواسطه مستقر شدند.

منابع میدانی در شمال و شرق شهرک تل تمر به خبرنگار سانا اعلام کردند: ارتش مواضع خود را در روستای ام الکیف شمال غرب تل تمر و روستای خشم زرکان در شمال این شهرک و روستای مجیبره زرکان در جاده تل تمر القامشلی را تحکیم کرد.

منابع تاکید کرند: واحد های ارتش همچنان دامنه استقرار خود تا مرزهای سوریه و ترکیه گسترش می دهند.

رزمندگان ارتش حاضر در این مناطق ضمن اعلام آمادگی خود برای دفاع از اهالی و مقابله با هرگونه تجاوز به سوریه تاکید کردند که برای انجام وظایف ملی و اخلاقی خود آنجا حضور دارند.

منابع اهلی از شهرک تل تمر اعلام کردند که با حضور ارتش عربی سوریه و پرافراشتن پرچم سوریه در بسیاری از روستاها و مواضع بسیاری از اهالی به منازل خود بازگشتند.