مزایای مصرف قهوه برای سلامتی

واشنگتن – سانا

گروهی از محققان کالج پزشکی بیلور ارتباط بین مصرف قهوه و سلامت میکروبیوتای روده را بررسی کردند.

آنان برای نیل بدین هدف، بر روی ۳۴ فرد آندوسکوپی و کلونوسکوپی انجام دادند تا از سلامت روده آن‌ها مطمئن شوند. پژوهشگران ۹۷ نمونه از بافت غشای مخاطی بخش‌های مختلف روده بزرگ این افراد را بررسی کردند.

پژوهشگران شرکت‌کنندگان را به دو گروه شامل افرادی که مصرف قهوه آن‌ها بالا بوده و کسانی که مصرف قهوه آن‌ها پایین بود، تقسیم‌بندی کردند.

 نتایج بررسی‌های جدید نشان داد سطح باکتری‌های خوب در افرادی که زیاد قهوه می‌نوشند افزایش یافته، اما مقدار باکتری‌های مضر در آن‌ها  بسیار کم بود.

بر اساس یافته‌های اخیر افرادی که زیاد قهوه می‌نوشند دارای میکروبیوتای روده سالم‌تری بوده، میزان ‌باکتری‌های ضد التهابی در میان آن‌ها افزایش پیدا کرده و سطح باکتری مضر کاهش می‌یابد.