جنگندگان ارتش در اطراف پل الجولان در شمال منبج: پرچم ملی ما در تمام نقاط سوریه برافراشته خواهد شد