رئیس جمهور ایران در اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد گفت: اقدامات آمریکایی علیه ملت های مستقل، تروریسم اقتصادی است

رئیس جمهور ایران در اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد گفت: اقدامات آمریکایی علیه ملت های مستقل، تروریسم اقتصادی است

شاهد أيضاً

بازگشت زندگی به بازار باستانی پشم در شهر قدیمی حلب

بازگشت زندگی به بازار باستانی پشم در شهر قدیمی حلب