عقب‌نشینی ده ها سرباز نیروهای اشغالگر آمریکا و فرانسه و بریتانیا از جزیره سوریه

حسکه -سانا 

گروه های جدید از نیروهای اشغالگر آمریکا و فرانسه و بریتانیا از مناطق جزیره به خالک عراق عقب نشینی کردند

خبرنگار سانا گفت که دیشب حدود 40 سرباز نیروهای اشغالگرآمریکا و فرانسه و بریتانیا را با استفاده از  هواپیمای باری نظامی از فرودگاه غیرقانونی ” رحیبه ” در ریف مالکیه به عراق منقل کردند .

خبرنگار ساناا شاره کرد که همچنین یک کاروان شامل ده های خودروها و وسایل نقلیه زرهی وابسته به نیروهای آمریکا از قامشی به مرزهای عراق عقب نشینی کردند .

وی افزود: نیروهای آمریکایی همچنین 135 نفر از زنان عناصر گروه تکفیری داعش رابا استفاده از بالگرد از آردوگاه الهول در ریف حسمه  به عراق منتقل کردند.