پوتین: سوریه باید عاری از هر نیروی نظامی خارجی غیر قانونی شود 

شاهد أيضاً

امضای توافق نامه ویادداشت تفاهم وبرنامه اجرایی در زمینه کار وصنعت شیلات وآموزش عالی بین سوریه و جمهوری دموکراتیک خلق کره 

دمشق-سانا عصر امروز کمیته اقتصادی مشتری سوری وکره ای فعالیت دوره 11  در هتل داماروز …