یگان‌های ارتش عربی سوریه برای تکمیل روند استقرار خود و مقابله با نیروهای رژیم ترکیه به سمت حومه شمالی استان الحسکه حرکت کردند

یگان‌های ارتش عربی سوریه برای تکمیل روند استقرار خود و مقابله با نیروهای رژیم ترکیه به سمت حومه شمالی استان الحسکه حرکت کردند

شاهد أيضاً

نیروهای اشغالگر آمریکا یک کاروان حامل تجهیزات و تسلیحات وارد خاک سوریه کردند

حسکه -سانا نیروهای اشغالگر آمریکا در ادامه نقض قوانین بین المللی یک کاروان حامل تجهیزات نظامی …