توزیع سه هزار سیستم آبیاری قطره ای میان زنان روستایی توسط اداره کشاورزی حمص

حمص – سانا

اداره کشاورزی حمص 3000 سیستم آبیاری قطره ای را به صورت رایگان میان زنان روستایی مناطق تلدو، تلکلخ، القصیر و الرستن توزیع کرد.

مدیر این اداره در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ گفت: هدف این طرح توانمند سازی زنان روستایی و کمک به آنان است تا بتوانند با ایجاد پروژه های کشاورزی کوچک خانواده هایشان را خودکفا کنند.

شایان به ذکر است که پیش از این چهار سیستم آبیاری در مناطق مذکور توزیع شده بود.

متقاضیان این کمک بلاعوض باید حد اقل 400 متر زمین کشاورزی را در اختیار داشته باشند.