بازداشت 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط رژیم اشغالگر

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 4 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی شهرک های و روستاهای در قدس اشغالی و الخلیل و قلقیلیه و 4 فلسطینی بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان رژیم صهیونیستی روزانه، به قصد بیرون راندن فلسطینی ها و یهودی کردن این کشور، به منازل یورش می برند و علیه فلسطینیان حمله، و اقدام به رفتارهای تخریبگرانه می کنند.

 

نور جریش