استقرار سه درمانگاه پیش ساخته در حومه قنیطره

قنيطره – سانا

اداره بهداشت و درمان قنیطره با همکاری استانداری این استان سه درمانگاه صحرایی پیش ساخته در روستاهای الحمیدیه، مسحره و ام باطنه را مستقر کرده است.

مدیر اداره بهداشت و درمان قنیطره در همین باره گفت: سه درمانگاه صحرایی پیش ساخته در روستاهای الحمیدیه، مسحره و ام باطنه را مستقر کرده ایم چون بازسازی مراکز درمانی در این روستاها که توسط تروریست ها تخریب شدند به هزینه های زیادی نیاز دارد.

از سوی دیگر عضو دفتر اجرایی استانداری قنیطره گفت: استانداری قنیطره با همکاری اداره بهداشت و درمان این مراکز را تجهیز کرد و تا وقتی که مراکز درمانی در روستاهای مذکور بازسازی شوند، درمانگاه های صحرایی به ارائه خدمات درمانی ادامه می دهند.

غیاث