یک جهانگرد سوری با اسب خود راهی روسیه شد

مسکو – سانا

عدنان عزام یک جهانگرد سوارکار سوری است که با اسب اصیل عربی خود یک سفر را با عنوان/سوریه جهان است/ از دمشق آغاز کرده و با عبور از عراق، ایران و آذربایجان راهی روسیه شد.

او شش ماه پیش سفرش از دمشق آغاز کرده و با اسب خود از طریق مرز شهرک قابسه داغستان وارد خاک روسیه شد و مورد استقبال اهالی این شهرک قرار گرفت.

وی در  مصاحبه با خبرنگار سانا در مسکو گفت: دیروز وارد خاک روسیه شدم و مورد استقبال اهالی شهرک قابسه داغستان شدم، اهالی این شهرک پایداری ارتش و ملت و رهبری سوریه را مورد ستایش قرار دادند.

غیاث