ایران عضو دائم شورای حمل و نقل کشورهای مشترک‌ المنافع شد

تهران -سانا

در جلسه هفتاد و یکم شورای حمل و نقل کشورهای مشترک‌المنافع درخواست ایران مبنی بر عضویت دایم پذیرفته شد، برای استفاده از این ظرفیت با همکاری بخش خصوصی برنامه‌ خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری فارس  ، سعید رسولی مدیرعامل راه‌آهن ایران، اظهار داشت: تا به حال ایران عضو ناظر در شورای حمل و نقل کشورهای مشترک المنافع بود.

وی همچنین بیان داشت: در نشست هفتاد و یکم شورای کشورهای مشترک المنافع در بلاروس عضویت دائم و وابسته ما در این شورا به تصویب رسید و در پروتکل ثبت شد و از این پس ما از حق رای در این شورا برخورداریم و از همه مزایایی که کشورهای عضو در حوزه واگن دارند برخوردار خواهیم شد.

مدیرعامل راه‌آهن ايران اظهار داشت: همچنین سامانه‌های ما در حوزه ناوگان و بازرگانی با این عضویت در بین همه کشورهای عضو همگام سازی می‌شود و استانداردهای ما بر اساس استاندارد شورا یکسان سازی خواهد شد، ضمن اینکه در حوزه صادرات،‌ واردات و ترانزیت ریلی شرایط ما بهتر می‌شود.