ارتش عربی سوریه وارد روستاهای جدید در ریف حسکه شد

حسکه -سانا 

ارتش عربی سوريه در چارچوب حمایت از تمامیت سوریه و مقابله با نیروهای اشغالگری ترکیه و مزدوران آن از گروه های تروریستی در ریف حسکه ، وارد ۳ روستای جدید در اطراف شهرک تل تمر شهر شدند.

خبرنگار سانا گفت كه  دیشب یگان های ارتش وارد روستاهای السلماس ، أم الخیر و غرناطه  واقع در ریف غربی تل تمر   شدند..

خبرنگار سانا گفت: ساکنان این سه روستا از آمدن ارتش برای محافظت از آنها و دفاع از میهن در برابر نیروهای رژیم ترکیه و گروه های تروریستی آنها ابراز خوشحالی کردند.