استقرار یگان های ارتش عربی سوریه در صومعه ها الاغیبش درحومه تل تمر

الحسکه-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد: یگان های ارتش عربی سوریه در صومعه ها الاغیبش در حومه تل تمر شمالی غربی حسکه مستقر شدند.

در حال تکمیل….