پارلمان سوریه به شدت حمله ترکیه را محکوم کرد: حلقه ای از حلقه های توطئه رژیم ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه سوریه است

دمشق-سانا

پارلمان سوریه با صدور بیانیه ای به شدت حمله ترکیه به اراضی سوریه را محکوم کرد و آنرا نقض آشکار منشور، توافقات و قانون بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت که بر احترام به حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن تاکید دارد، دانست.

در این بیانیه آمده است: این حمله سرانجامش شکست است همانگونه که همه طرح های ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سالیان گذشته نتوانسته است که گزندی به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه وارد کند.

پارلمان سوریه ضمن تاکید بر عزم سوری ها برای مقابله با حمله با تمامی ابزار و ناکام گذاشتن اهداف این حمله بیان کرد: این تجاوز حلقه ای از حلقه های توطئه و هماهنگی میان رژیم ترکیه و دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه سوریه است که از هشت سال قبل شروع شده است و ترکیه همچنان پیاده کننده طرحهای رذل ضد کشور ماست و اقدام به حمایت مالی، آموزش، تسلیح و اعزام تروریستها به سوریه می کند تا قتل و ویرانی به بار آورند. این حمله نشانه حمایت گسترده ترکیه از گروههای تروریستی در سوریه و منطقه است.

پارلمان سوریه از همه پارلمانها  سازمان های بین المللی و منطقه ای خواست که این تجاوز ددمنشانه را محکوم کنند.