اتحاد دانشجویان عرب تجاوز ترکیه به ارضی سوریه را محکوم کرد

دمشق –سانا

اتحاد دانشجویان عرب ضمن محکومیت تجاوز ترکیه به ارضی سوریه ، از شواری امنیت خواست توقف این  تجاوز شدند.

اتحاد دانشجویان عرب در بیانیه ای گفت که نیروهای اشغالگر ترکیه با حمایت آمریکا  به شهرها و روستاهای سرویه را بمباران کرده‌اند.

در این بیانیه آماده است : این تجاوز بر ادامه حمایت این رژیم از گروه های تروریستی در ارضی سوریه تاکید کرد.

اتحاد دانشجویان عرب تاکید کرد : آردوغان  با استقامت  ملت سوریه و ارتش عربی سوریه  اروغان  شکست خواهد خورد.