فلسطینیان برای جمعه «کودکان شهیدمان» آماده می‌شوند

قدس اشغالی -سانا 

مردم تحت محاصره نوار غزه امروز خود را برای شرکت در هشتاد و هفتمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت باعنوان «کودکان شهیدمان» آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزرای فلسطین ” معا ” هیات عالی ملی تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی بیانیه‌ای عموم فلسطینیان را به مشارکت گسترده و پررنگ در تظاهرات امروز فراخواند.

تظاهرات امروز با شعار «کودکان شهیدمان» برگزار خواهد شد.

این تظاهرات از مارس سال گذشته آغاز شده و تاکنون طی آن بیش از 313 فلسطینی شهید و 30 هزار نفر دیگر هم مجروح شدند.