شخصیت های سوریه : تجاوز ترکیه ، جنایت بین المللی است

استان ها -سانا 

شخصیت های فرهنگ و روشنفکر از طرطوس و السویداء و یدر الزور تاکید کرد که تجاوز رژیم ترکیه به اراضس سوریه نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه  و بر خلاف همه قوانین بین المللی است  .

وکیل لؤي اسماعيل  عضو  انجمن وکلا شاخه طرطوس گفت که تجاوز نرکیه ، جنایت بین المللی بر اساس مفاد حقوق بین الملل و اصول سازمان ملل  است.

رئیس شاخه اتحاد دانشجویان طرطوس همام کناج اشاره کرد که تجاوز ترکیه به سوریه  مستلزم ایستادگی همه سوری ها در مقابل آنها است.

روشنفکر دکتر عدنان العوید از دیر الزور به نقش گروهای تروریستی مورد استفاده رژیم ترکیه برای دخالت در امور سوریه اشاره کرد.

رئیس شاخه اتحادیه نویسندگان عرب در السویداء دکتر فایز عز الدینا اشاره کرد که  آمریکا به آردوغان کمک کرد تا به سوریه تجاوز کرد  .

شاهد أيضاً

پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی اجنحه الشام از فرودگاه دمشق به بیروت

دمشق – سانا شرکت هواپیمایی اجنحه الشام از آغاز پروازهای مستقیم خود از فرودگاه دمشق …