رژیم ترکیه تجاوز خود ادامه می دهد… شهادت 8 شهروند وزخمی 20 دیگر در القامشلی والدرباسیه وراس العین در ریف الحسکه- ویدئو

الحسکه-سانا

8 شهروند شید و20 نفر دیگر زخمی در اثر تجاوز رژیم ترکیه علیه القامشلی والدرباسیه وراس العین در ریف الحسکه، شدند. رژیم ترکیه تمام زیربنای  منطقه از جمله سدها وایستگاها های تولید برق وآب آشامیدنی، از بین برد.

خبرنگار سانا یاد کرد که رژیم ترکیه تجاوزات خود علیه شهر راس العین در ریف شمالی غربی استان الحسکه وتعداد از روستاهای وشهرک های ریف این استان ومنطقه تل ابیض در ریف شمالی الرقه گسترش یابد.

خبرنگار سانا اشاره کرد که نیروهای رژیم ترکیه حمله هوایی وتوپخانه ای تصادفی علیه سیلوهای وزیر بنای شهر راس العین ومواضع شبه نظامیان “قسد” در روستاهای المشرافه وخربه البنات والاسدیه وبیر نوح وعلوک ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وعين حصن والري وتل حلف در اطراف شهر همزمان با حملات توپخانه ای علیه شهرک عین عیسی در ریف شمالی الرقه آغاز کرد.

نیروهای رژیم ترکیه بمباران خود را بر روی زیر ساخت های متمرکز کرده وخط برق ایستگاه آبی علوک در ریف راس العین که آب آشامیدنی برای دو میلیون شهروند در شهر الحسکه تامین می کند، هدف قرار دادند.

منابع محلی یاد کرد که تعدادی از شهروندان از اهالی روستای تل ذیاب به شهادت رسیدند وچهار نفر در حومه شهرک الدرباسیه در ریف راس العین شمال غرب الحسکه در اثر تجاوز ترکیه زخمی شدند.

 

حسین