برداشت وش پنبه در اراضی زراعی الغاب آغاز شد

حماه – سانا

برداشت پنبه در ارضی زراعی اداره عمومی توسعه و گسترش منطقه الغاب در استان حماه امروز آغاز شده است.

مدیر تولید محصولات گیاهی این اداره اعلام کرد: 2520 هکتار از اراضی زراعی منطقه الغاب به کشت پنبه رفت.

پیش بینی می شود در فصل کشاورزی جاری 515 تن وش پنبه از اراضی اداره توسعه منطقه الغاب برداشت گردد.

غیاث