محمد جواد ظریف: اقتصاد و آینده مردم ایران را در گرو دیدار نمایشی با ترامپ قرار نمی‌دهیم

تهران – سانا

وزیر امور خارجه ایران گفت: اقتصاد و آینده مردم ایران را در گروه دیدار نمایشی با ترامپ قرار نمی‌دهیم.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، “محمد جواد ظریف” دیروز در نیویورک گفت: اروپاییها نتوانسته اند به تعهداتشان در برجام و بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای عمل کنند. از این رو فکر می‌کنند راه حل مشکل آنها این است که ما با ترامپ مذاکره کنیم. آنها باید برای این مشکل خود راهی بیابند

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: شرط ما بر این بود که دیدار سران ۱+۵ و رئیس جمهور ایران روحانی، نه رئیس جمهور ایران و ترامپ باید در واقع با رفع تحریم‌ها انجام شود. وزیر امور خارجه ایران افزود: ترامپ نه اینکه گفتند بعد از دیدار، این کار انجام شود بلکه بیشتر مایل بود که دیدار انجام شود و می‌گفتند این امکان هم هست که بعد  از آن، تحریم ها برطرف شود.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: ما خواسته ای از اعضای کنگره آمریکا نداریم و در امور داخلی این کشور هم دخالت نمی کنیم.

غیاث