دیدار رئیس جمهور بشار اسد با علی اصغر خاجی دستیار وزیر خارجه ایران در امور سیاسی و هیات همراه

دمشق- سانا

دیدار رئیس جمهور بشار اسد با علی اصغر خاجی دستیار وزیر خارجه ایران در امور سیاسی و هیات همراه…