لانییه: حضور نظامی ترکیه در سوریه یک اشغال است

پراگ-سانا

توماش لانییه، سفیر پیشین چک در ترکیه تاکید کرد که حضور نظامی ترکیه در سوریه یک اشغال محسوب می شود.

لانییه در یک مقاله در سایت الکترونیک اکتوالنی، گفت: علیرغم تاکید کشورهای ضامن روند آستانه بر یگانگی و حاکمیت اراضی سوریه، رژیم ترکیه متعهد به گفتار های خود نیست.

وی اشاره کرد که مواضع سوریه نسبت به آن رژیم درست است و طرح های اردوغان آشکار و روشن شد.