لاگارد: تنش های تجاری بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی است

نیویورک-سانا

کریستین لاگارد رئیس آینده بانک مرکزی اروپا گفت که تنش های تجاری  یکی از بزرگترین مانع برای اقتصاد جهانی است، با اشاره به جنگ دولت ترامپ با کشور چین  آغاز کرد.

رویترز با نقل از لاگارد که از سال 2011 رئیس صندوق بین المللی پول منصوب شده، گفت: تعرفه های تعیین شده توسط ایالات متحده وچین انتظار می رود که در سال 2020، 0.8 % از رشد اقتصادی جهانی کاهش یابد وتاثیر آن بر روی اقتصاد جهانی مانند یک ابر بزرگ وسیاه است.

حسین