تاکید الصباغ بر اهمیت ملزم کردن اسرائیل به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

وین -سانا

نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح های شیمایی  در وین” بسام صباغ” تاکید کرد که بقای موجودیت رژیم دشمن اسرائلیی خارج  پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافقنامه جامع پادمان های آژانس بین المللی انرژی آتمی   یک خطر جدی علیه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود.

الصباغ در شصت و سومین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضوع قابلیت های هسته ای رژیم اسرائیل و کاربرد پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت رد شدن اسرائیل از همه ابتکارات برای ایجاد منطقه بدون سلاح هسته ای در خاورمیانه امنیت و ثبات را تهدید می کند

وی افزود : بقای موجودیت رژیم دشمن اسرائلیی خارج  توافقنامه جامع پادمان های آژانس بین المللی انرژی آتمی  یک خطر جدی علیه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود.

سفیر صباغ  هشداد داد: تلاش اسرائیل  برای تقویت توانایی همکاری کشورهای غرب از قابلیت های نظامی هسته ای  بسیار خطر است.

نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح های شیمایی  در وین” بسام صباغ” تمام ابتکارات بین  المللی برای ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی از جمله ابتکال سوریه در سال 2003 را مرور کرد.

 الصباغ بر اهمیت ملزم کردن اسرائیل به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد .