ایران : همه نیروهای خارجی که بدون دعوت دولت رسمی و مستقر سوریه در منطقه حاضر شدند، باید از منطقه خارج شوند

تهران –سانا

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که همه نیروهای خارجی که بدون دعوت دولت رسمی و مستقر سوریه در منطقه حاضر شدند، باید از منطقه خارج شوند.

“عباس موسوی” سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تفصیلی با شبکه  العالم تاکید کرد که بایستی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حفظ و به آن احترام گذاشته شود و همه نیروهای خارجی که بدون دعوت دولت رسمی و مستقر سوریه که در آن منطقه حضور دارند ، باید از منطقه خارج شوند.

“عباس موسوی” سخنگوی وزارت امور خارجه ایران  تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در صورت حمله به ایران با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد.