بیش از 4 میلیون تن تخم مرغ در واحد مرغداری سویداء تولید شد

سويداء – سانا

واحد مرغداری سویداء طی دو ماه گذشته 4.438 میلیون تخم مرغ را تولید کرده است.

مدیر مالی واحد واحد مرغداری سویداء گفت: کامل محصول تولید شده به فروش رسیده است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انحصار محصول ما را از طریق مؤسسه تجارت سوریه توزیع می کنیم.