برگزاری همايش مقدماتی همکاری بین شرکت های ایرانی و سوریه در حاشیه نمایشگاه باسازی سوریه

دمشق -سانا 

سفارت ایران در دمشق  یک همايش مقدماتی همکاری بین شرکت های ایرانی و سوریه  و بین و بین بازرگانان بخش خصوصی در هر دو کشور در حاشیه نمایشگاه بازسازی سوریه ، برگزار شد.

جواد ترک آبادی سفیر ایران گفت: در این  همایش توافق نامه هایی که بین دو کشور امضا شده است ، باعث تسهیل همکاری های اقتصادی ، تجاری و مالی و قابلیت های موجود برای سفارت دمشق برای کمک به سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی است.

ترک آبادی اظهار داشت که شرکت های ایرانی شرکت کننده از کیفیت بالایی برخوردار هستند و می توانند علاوه بر تکنیک های تجدیدپذیر ، در مرحله بعدی بازسازی در سوریه از جمله بازسازی زیرساخت ها و ایجاد صنایع پیشرفته نیز سهیم باشند.

وی افزود: این همایش در ایجاد چارچوبی کمک می کند که امکان ایجاد اقتصاد با دید مثبت و سودآور را فراهم می کند زیرا تعدادی از توافق ها و قراردادها تا پایان نمایشگاه بین دو طرف منعقد می شود.

سخنگوی رسمی سفارت ایران در دمشق  به نوبه خود گفت: تعدادی از شرکتهای ایرانی که در زمینه فناوری پیشرفته تخصص دارند ، دراین نمایشگاه حضور داشتند.

وی افزود: این نمایشگاه بستر توسعه فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته است که چرخ پیشرفت را به جلو سوق می دهد.