چک خواستار اقدام بین المللی مشترک برای تسهیل بازگشت پناهندگان سوری به وطن شد

پراگ-سانا

آندره بابیش نخست وزیر چک خواستار اقدام بین المللی مشترک برای تسهیل بازگشت پناهندگان سوری به میهن و به پایان دادن بحران در سوریه شد.

در مصاحبه با سایت الکترونیک “برگ های پارلمانی”، بابیش گفت: تنها راه حل پناهندگان سوری بازگشت به خانه های خود است.

وی با اشاره به نقش روسیه در حل بحران های منطقه گفت: ایجاد راه حل برای اوضاع در خاورمیانه بدون تلاش های روسیه ممکن نیست.