نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در وین: سوریه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرد

وین – سانا

بسام الصباغ نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در وین تاکید کرد: سوریه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرد،  گزارش های سالیانه این آژانس پایبندی سوریه به تعهدات خود به توافق ضمانات جامع و پیمان منع گسترش را تایید کرده است.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در وین در سخنرانی خود در شصت و سومین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: تشکیل این کنفرانس تریبون مهمی را برای همه کشورها عضو جهت بررسی کار آژانس و راه های غلبه بر چالش ها و ادامه انجام ماموریت های آژانس به صورت مستقل و بی طرف ایجاد کرده است.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در وین افزود: تجاوز اسرائیلی به حاکمیت سوریه در سال 2007 که مستلزم محکومیت بود، به عنوان سکوی برای حمله به سوریه به کارگیری شد.

بسام الصباغ افزود: اعتراف اسرائیل به مسؤولیت خود در حملات به سوریه آژانس را مجبور می کند تا هیات بازرسی اش بلا فاصله به اسرائیل اعزام کند، اگر رژیم تجاوز با آژانس همکاری نکرد ادامه بررسی این موضوع بی فایده خواهد ماند.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در وین گفت: سوریه با آژانس همکاری کرد و گزارش های سالیانه آژانس پایندی کامل سوریه به تعهدات خود بر اساس توافق ضمانت های جامع و پیمان منع گسترش را تایید کرده است.