120 تن از فریب خوردگان خودشان را تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود

دمشق- سانا

120 تن از فریب خوردگان در دمشق وريف آن و حماه و حلب ودير الزور و لاذقيه خودشان را به مقامات مسؤول تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

شاهد أيضاً

رسیدگی به وضعیت 196 نفر از فریب خوردگان در استان حلب

حلب-ریف دمشق-سانا به وضعیت 196 نفر از فریب خوردگان پس از آنکه خودشان را به …