دو تجمع اعتراضی در حلب در اعتراض به تهاجم آشکار آمریکا وترکیه علیه خاک سوریه

حلب-سانا

اهالی حلب انزجار خود از تهاجم آشکار آمریکا وترکیه علیه خاک سوریه را ابراز کرده اند

در جریان برگزاری دو تجمع اعتراضی در میدان سعدالله جابری واقع در حلب شهروندان با حمل پلاکاردهای مخالفت ومحکومیت تهاجم وحضور آمریکا وترکیه در خاک سوریه بر استقلال سوریه وحاکمیت آن تاکید کرده اند

شیخ هیثم حسینی گفت: مقامات آمریکایی وابسته به صهیونیسیم ومجری طرح های آن برای اشغالگری دیگر کشورها هستند وی خواستار بازنگری در تاریخ وپند گرفتن از آن شد وافزود سوریه در طول تاریخ متحد بود وباقی خواهند ماند.

در دانشگاه حلب نیر صد دانشجو استاد تجمع ومحکومیت خود در مورد تهاجم آمریکا وترکیه علیه خاک سوریه ودخالت آن ها در امور داخلی این کشور اعلام کرده اند وشعار “از سوریه بیرون بروید” داده اند.

شاهد أيضاً

بازدید رئیس جمهور دکتر بشار اسد از برخی از مواضع نظامی در خطوط مقدم در ادلب

بازدید رئیس جمهور دکتر بشار اسد از برخی از مواضع نظامی در خطوط مقدم در …