افتتاح یازدهمین دوره پارلمان کشورمان

دمشق-سانا

اولین جلسه یازدهمین دوره عادی از دوره قانون گذاری دوم پارلمان کشورمان امروز به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان و با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر و تعدادی از وزیران افتتاح شد.

ادامه دارد…