بولدوزر‌های رژیم صهیونیستی وارد جنوب نوار غزه شدند

قدس اشغالی-سانا

بولدوزرهای اسرائیلی در ادامه سیاست های نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی،  خانه فلسطینی را در منطقه «رفح» واقع در جنوب نوار عزه به بهانه ساخت و ساز غیرقانونی تخریب کردند.

خبرگزاری معا نوشت: 5 بولدوزر به سرزمین های کشاورزی فلسطینی در شرق رفح واقع در جنوبنوار غزه وارد شدند.

طبق اعلام این خبرگزاری، این بولدوزرها به محض ورود به منطقه رفح، اراضی کشاورزی فلسطینیان را مورد تعرض قرار دادند.