السیسی: آنچه در سوریه رخ داد از پیش طراحی شده بود

قاهره – سانا

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد: آنچه که در سوریه صورت گرفت از پیش طراحی شده بود و از گروه های تروریستی برای نابود کردن کشورهای منطقه استفاده شد.

رئیس جمهور مصر در سخنرانی خود در همایش ملی جوانان که با شعار “ارزیابی تجربه مقابله با تروریسم در داخل کشور و در منطقه‌” در قاهره آغاز به کار کرد، گفت: هزینه استفاده از تروریسم برای نابود کردن کشورها زیاد نیست، سوریه در معرض طرح های تروریستی قرار گرفت، از تروریسم برای نابود کردن سوریه و لیبی استفاده شد.

السیسی بیان کرد: جنگ سنتی نمی‌تواند یک کشور را نابود کند اما تروریسم می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تروریسم همان کاری را با کشورها می‌کند که سرطان با بدن می‌کند.

غیاث جاویش