تاکید مجدد کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم

هاوانا-سانا 

دکتر اوزيبيو ليال سبنغلر نایب در پارلمان کوبا و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا بر حمایت کشورش از سوریه در جنگ علیه تروریسم تاکید کرد.

دکتر اوزيبيو ليال سبنغلر نایب در پارلمان کوبا و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا دردیداربا دکتر ادریس میا سفیر سوریه  در کوبا  به پیروزی های ارتش عربی سوریه  در مقابله با تروریسم  اشاره کرد

سفیر میا آخرین تحولات سياسی و میدانی  در سوریه را ارائه کرد و بر تصمیم ارشت عربی سوریه  برای پیروزی بر تروریسم  تاکید کرد.

دو طرف همچنین در خصوص راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.