مشارکت سوریه در  آلمپیاد مهندسی ریاضی ایران

استان ها-سانا

با مشارکت 60 کشور از جمله سوریه، امروز رقابت های آلمپیاد مهندسی ریاضی ایران از طریق اینترنت شروع شد.

146 دانشجوی سوری از همه دانشگاه های کشور در این مسابقات شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این مسابقات تاکید کردند که این مسابقات گام مهمی برای توسعه مهارات دانشجویان محسوب می شود و گفتند که سؤالات این مسابقات نیاز به تفکر و تمرکز عمیق و وقت زیادی است.