جراحت تعدادی از شهروندان شهر عفرین در شمال حلب در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده

حلب-سانا

در نتیجه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر عفرین واقع در حومه شمالی حلب تعدادی از شهروندان این شهر مجروح شدند.

یک منبع محلی از شهر عفرین از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر عفرین واقع در حومه شمالی حلب خبر داد و گفت: در پی این انفجار تعدادی از شهروندان مجروح شدند و خسارات به منازل و املاک وارد گردید.