مخالفت شدید فلسطین و جهان با اظهارات نتانیاهو در باره الحاق غور الاردن

قدس اشغالی – سانا

اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر در باره الحاق غور الاردن  با مخالفت های شدید فلسطین و جهان روبه رو شده است.

ریاست فلسطین تاکید کرد که اعلامیه نتانیاهو نقض آشکار همه قطعنامه های بین المللی و قوانین بین المللی به شمار می روند.

ریاست فلسطین ضمن تاکید بر مبارزه ملت فلسطین با این طرح ها از طریق پایبندی به زمین و حقوق خود اعلام کرد: این اعلامیه غیر قانونی بودن همه اشکار اشغال را تغییر نخواهد کرد.

رئیس دولت فلسطین تاکید کرد: اشغالگری پایان خواهد یافت.

از سوی دیگری جنبش فتح تاکید کرد که ملت فلسطین به مبارزه تا دستیابی به حقوق ملی و ایجاد کشور مستقل خود ادامه می دهند، ملت فلسطین طرح های نتانیاهو را به شکست خواهند کشاند.

جنبش فتح از جامعه بین المللی خواست تا مسؤولیت های خود را بر عهده بگیرد و اقداماتی را برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر اتخاذ نماید.

سازمان ملل نسبت به پیامداد های اعلامیه نتانیاهو مبنی بر الحاق غور اردن به رژیم اشغالگر هشداد داد.

«استفان دوگاریک» سخنگوی سازمان ملل گفت: “هر گونه تصمیم “اسرائیل” برای اعمال قوانین, احکام و حاکمیتش بر منطقه اشغالی کرانه باختری، هیچ‌گونه مبنای حقوقی بین‌المللی ندارد”.

وی افزود: موضع دبیرکل در این خصوص واضح و مستمر است و مفاد آن این است که اقدامات یک‌جانبه هرگز برای عملیات صلح مفید نیست.