تاکید سوریه بر حمایت خود از تلاش های نیکاراگوئه برای برقراری ثبات در این کشور

ژنو – سانا

حسام الدین آلا نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو بر همبستگی سوریه با دولت و ملت جمهوری نیکاراگوئه تاکید و اعلام کرد: سوریه از تلاش های نیکاراگوئه برای برقراری ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور حمایت می کند.

سفیر حسام الدین آلا در سخنرانی خود در اجلاس شورای حقوق بشر که برای بررسی گزارش کمیسر عالی حقوق بشر درباره وضع نیکاراگوئه تشکیل شد، بر موضع اصولی سوریه مبنی بر مخالفت با روش انتخابی و سیاسی کردن دستور کار این شورای تاکید و استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تجاوز به حاکمیت ملی کشورها و دخالت در امور داخلی آن ها و هدف قرار دادن دولت ها بر اساس کمپین های رسانه ای دروغین را محکوم می کند.

نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد در ژنو ضمن تقدیر از همکاری نیکاراگوئه با سازمان ملل متحد و میکانیزم های حقوق بشر و پایبندی این کشور به گفتگوی ملی برای تحقق منافع ملت خود  از جامعه بین المللی خواست تا از تلاش های نیکاراگوئه برای خروج از پیامدادهای بحرانی که در آن به سر می برد، از طریق گفتگو بدون دخالت خارجی حمایت کند.