سید حسن نصر الله : تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت  پس از شکست برنامه های واشنگتن علیه منطقه رخ داد

بیروت -سانا 

سید حسن نصرالله دبیر کا حزب الله تاکید کرد که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای محور مقاومت  پس از شکست برنامه های واشنگتن علیه منطقه رخ داد

دبیرکل حزب‌الله  در روز عاشورا تصریح کرد : توطئه “معامله قرن ” بر اثر ثبات و مقاومت ملت فلسطین ، شکست خورده است.

سید حسن نصرالله دبیر کا حزب الله  گفت که اگر دشمن اسرائیل به لبنان حمله کرد، مقاومت به صورت مناسب و متناسب پاسخ خواهد داد و حاکمیت لبنان خط قرمز است

دبیر کل حزب الله  تاکید کرد که هر جنگی علیه کشورهای محور مقاومت ، به معنای پایان اسرائیل و برنامه های آمریکا در منطقه خواهد بود.