رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد به هیئتی از شرکت کنندگان در همایش سندیکاهای کارگری جهان: قشر کارگر بیانگر هویت ملی وقومی هر کشور است

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد امروز با هیئتی از شرکت کنندگان در سومین همایش سندیکاهای کارگری جهانی برای اعلام همبستگی با کارگران ومردم سوریه که در دمشق برگزار می شود دیدار کرده اند.

رئیس جمهور کشورمان به اهمیت ملاقات با سندیکاها وسازمان های کارگری که به عنوان نماینده قشر کارگر تلقی می گردد اشاره کردند ونیز بر اهمیت این قشر در هر جامعه چراکه بیانگر هویت ملی وقومی هر کشوری هست ولذا اگر اوضاع این قشر خوب باشد این به معنای اینکه اوضاع جامعه خوب هست, اشاره نمودند.

رئیس جمهوری از شکاف بزرگ مرتبط به تعادل موجود در جهان حرف زدند وگفتند این شکاف ظاهر شد به علت اینکه قوای تولید کننده علیرغم اینکه قشر اعظم جوامع تشکیل می دهد اما فعلا در تصمیم گیری یا دریافت سود شریک نیست به سبب وجود قدرت مالی بزرگ که به دنبال کنترل جهان وتحقق منافع خصوصی خود که منافی منافع قشر کارگران که بیانگر منافع واقعی ملت ها است .

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به نقش اصلی کارگران سوریه در طول تاریخ که به صورت جلی در دفاع از کشور در مقابل گروه های تروریستی چه در ادامه فعالیت وکار آنان علیرغم خطرات چه در دفاع از اماکن شغل وروستاها وشهرهای آنان تجلی یافت اشاره نموده اند وتاکید کردند که سوریه همواره اعتقاد داشت که نقش کارگر بسیار حایز اهمیت در جامعه ونقش اصلی برای ثبات اجتماعی واقتصادی ایفا می کند ایشان افزودند که ساخت وساز کشور از مشارکت تمام اقشار جامعه از جمله کارگران چراکه قشر اعظمی جامعه تشکیل می دهد شروع می شود.

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد به سوالات حضار که اعتقاد راسخ خود به پیروزی وموفقیت سوریه در نبرد خود علیه تروریسم بیان داشتند ونیز از مقاومت مردم سوریه در مسیر حفاظت از یکانگی وتمدن کشور شان قدردانی کردند, پاسخ دادند.

حضار نیز حمایت وایستادن در کنار مردم سوریه در مقابل تحریم ومحاصره ظالمانه تحمیل شده توسط کشورهای متخاصم سوریه اعلام کرده اند .

شاهد أيضاً

شهادت دو جوان در انفجار یک بمب دست ساز به جا مانده از تروریست ها در حومه حماه

حماه – سانا دو جوان درپی انفجار یک بمب دست ساز در حومه روستای الرهجان …