شرکت داروسازی تامیکو ایجاد چهار کارخانه برای توليد داروهای ويژه ای را بررسی می کند

دمشق – سانا

مقر شرکت داروسازی عربی/ تامیکو/ واقع در الملیحه در معرض تخریب توسط گروه های تروریستی قرار گرفته بود و این شرکت برای رونق گرفتن مجدد تولید خود چندین اقدامی از جمله بازسازی خطوط تولید خود و تدوین طرح ها برای ایجاد کارخانه های جدیدی را اتخاذ کرده است.

مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به تدوین طرح های لازم برای اجرای دستورات نخست وزیر سوریه اعلام کرد: شرکت/تامیکو/ قصد دارد در زمینه تولید دارو‌های استراتژیک فعالیت داشته باشد.

وی از تعیین اولویت های صنعت داروسازی در اجرای راستای سیاست های  جایگزینی واردات خبر و توضیح داد: ایجاد بخشی برای تولید نواع آمپولهای بیهوشی جراحی، ایجاد بخشی برای تولید داروهای ضد سرطان با همکاری شرکت /لابوريه/ هند، ایجاد چهار کارخانه برای تولید فیلتر های دیالیز، ایجاد یک کارخانه برای تولید واکسن های اطفال، ایجاد یک کارخانه برای تولید شیر کودکان با همکاری شرکت /جیمی/ چین، ایجاد کارخانه برای تولید غذای کودکان با همکاری شرکت سرمایه گذاری روسیه در  راس اولویت های صنعت داروسازی قرار دارند.

غیاث جاویش