بازار لوازم التحریر مدراس این روزها مورد تردد اهالی وفرزندانشان بشده است

شاهد أيضاً

اجرای کنسرت گای مانوکیان نوازنده بین المللی در مرکز فرهنگی ــ هنری دار الاسد (خانه اپرای دمشق)