محرومیت ۲۲۰ کودک فلسطینی از تحصیل

قدس اشغالی – سانا

۲۲۰ کودک اسیر فلسطینی در سال تحصیلی جدید از ادامه تحصیل بازمانده اند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا؛ مرکز اسیران هم زمان با آغاز سال تحصیلی در استان های مختلف فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد مقامات اشغالگر دهها مورد نقض حقوق در مورد کودکان اسیر فلسطینی مرتکب می شوند که شکنجه روحی و جسمی، ترساندن آنها با سگ، استفاده از وسایل غیرقانونی مانند فریب و وعده های دروغ، بدرفتاری، حبس در سلول انفرادی از جمله آنهاست.

مرکز اسیران با اشاره به این که محرومیت این کودکان از تحصیل، نقض توافقنامه ها و منشورهای بین المللی است، از سازمان های حقوقی مدافع کودکان خواست وضع زندانیان نابالغ در زندان های اسرائیل را پیگیری و به اشغالگران برای تامین آزادی این کودکان اعمال فشار کنند تا آنها نیز بتوانند مانند سایر کودکان جهان ادامه تحصیل دهند.