الشهابی: نیروهای ترکیه حاضر در خاک سوریه نیروهای اشغالگر هستند

قاهره-سانا

ناجی الشهابی رئیس حزب مصری “الجیل” ضمن قدردانی از ارتش عربی سوریه که همچنان تروریست ها را تعقیب می کند، تاکید کرد که دستاورد های ارتش، تصمیم ملت سوریه و ارتش آن برای آزادسازی وجب به وجب اراضی این کشور از لوث تروریسم و پایبندی خود به مقابله با توطئه علیه سوریه را ثابت می کند.

رئیس حزب مصری “الجیل” گفت: نیروهای ترکیه حاضر در خاک سوریه نیروهای اشغالگر هستند و حضور این نیروها قانونی نیست.