شناسایی شبکه تونل های تروریستها در اطراف خان شیخون

ادلب-سانا

واحد های ارتش عربی سوریه حین عملیات گشت و بازرسی از منطقه خان شیخون و التمانعه در حومه جنوبی ادلب شبکه ای از تونل ها را کشف کرده اند که توسط تروریست های “جبهه النصره” و گروه های وابسته به آن حفر شده و از آن به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می کردند.

خبرنگار حوزه جنگی /سانا/ اعلام کرد: این تونل های چند شاخه به سمت مناطق کوهستانی امتداد دارند و برای حفاظت از تروریستها در برابر حملات دقیق ارتش حفر شده اند.

خبرنگار سانا افزود: در این رشته تونل ها، چند اتاق عملیات وجود دارد که سرکردگان گروههای تروریستی برای عملیات تروریستی در آنها برنامه ریزی می کردند و به شبکه برق و امکانات لازم برای اقامت مجهز بوده است.

غیاث جاویش