حومه حماه: تسلط ارتش بر شهرک های اللطامنه، لطمين،مورك،معركبه, كفرزيتا ولحايا

ادلب -سانا 

یگان های ارتش عربی سوریه بر شهرک های اللطامنه، لطمين،مورك،معركبه, كفرزيتا ولحايا در ریف شمالی حماه مسلط شدند.

خبرنطار سانا گفت: یگان های ارتش عربی سوريه  مستقر در استان حماه، کنترلشهرک های اللطامنه، لطمين،مورك،معركبه, كفرزيتا ولحايا در ریف شمالی حماه را بازپس گرفتند.

خبرنگار سانا گفت که یگان های ارتش در حال انجام عملیات پاکسازی و خنثی سازی کردن مین‌های کاشته شده توسط تروریست‌ها در شهر خان شیخون در ریف جنوبی ادلب است.