همراهی دوربین/سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در اطراف تل ترعی در حومه جنوبی شرقی ادلب

ادلب – سانا

دوربین خبرگزاری /سانا/ رزمندگان ارتش عربی سوریه در اطراف منطقه آزاد شده «تل ترعی» در جنوب شرقی ادلب را همراهی کرد و خودروهای منهدم شده تروریست ها را به تصویر کشید.