ایران از سامانه پدافند هوایی برد بلند «باور ۳۷۳» رونمایی کرد

تهران -سانا

ایران از سامانه پدافند هوایی برد بلند باور«باور ۳۷۳» رونمایی کرد.

سامانه‌ موشکی باور 373 قابلیت مقابله با اهداف هواپیماهای شکاری و پنهان‌کار، هواپیماهای راهبردی و بمب‌افکن‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، موشک ضدرادار و موشک‌های بالستیک، هواپیماهای جنگ الکترونیک خاص و هواپیما‌های شناسایی، انواع هلی‌کوپترها و موارد مشابه را داراست.

این سامانه قادر به انهدام اهداف در فاصله 3۰۰ کیلومتری و در ارتفاع 65کیلومتری خواهد بود.